راهنمای تعیین سایز النگو                                                                                                                                                                    

1.     بدست آوردن سایز النگو با اندازه گیری از دور دست

o       یک نوار باریک از کاغذ یا نخ را برش دهید

o       انگشت شصت خود را روی سر انگشت کوچک قرار دهید

o       نوار را طوری دور دست خود بپیچید که بزرگ ترین حلقه ممکن تشکیل شود

  • طول نوار را اندازه گیری کنید ( برحسب سانتی متر)
  • طبق جدول مقابل سایز النگو مناسب خود را بیابید

سایز النگو

نام سایز

سطح داخلی النگو
طول نوار بر حسب (سانتی متر)

۱-۸

ریز بچگانه

۱۱.۹۷

۱-۱۰

صفر بچگانه

۱۲.۹۷

۱-۱۲

یک بچگانه

۱۳.۹۶

۱-۱۴

دو بچگانه

۱۴.۹۶

۲-۰

صفر زنانه

۱۵.۹۶

۲-۲

یک زنانه

۱۶.۹۶

۲-۴

دو زنانه

۱۷.۹۵

۲-۶

سه زنانه

۱۸.۹۵

۲-۸

چهار زنانه

۱۹.۹۵

۲-۱۰

پنج زنانه

۲۰.۹۵

۲-۱۲

شش زنانه

۲۱.۹۴

۲-۱۴

هفت زنانه

۲۲.۹۴

۳

هشت زنانه

۲۳.۹۴

 

 

 

1.     بدست آوردن سایز النگو با اندازه گیری قطر داخلی النگو

o        قطر قسمت داخلی النگو فعلی خود (النگویی که مناسب دست شماست) را مطابق شکل اندازه گیری کنید.

( برحسب میلی متر)

o        طبق جدول زیر سایز النگو مناسب خود را بیابید

سایز النگو

نام سایز

قطر داخلی النگو
(بر حسب میلی متر)

۱-۸

ریز بچگانه

۳۸.۱۲

۱-۱۰

صفر بچگانه

۴۱.۲۸

۱-۱۲

یک بچگانه

۴۴.۴۴

۱-۱۴

دو بچگانه

۴۷.۶

۲-۰

صفر زنانه

۵۰.۸

۲-۲

یک زنانه

۵۴

۲-۴

دو زنانه

۵۷.۱۲

۲-۶

سه زنانه

۶۰.۳۲

۲-۸

چهار زنانه

۶۰.۳۸

۲-۱۰

پنج زنانه

۶۶.۶۸

۲-۱۲

شش زنانه

۶۹.۸۴

۲-۱۴

هفت زنانه

۷۳.۰۴

۳

هشت زنانه

۷۶.۲

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Or Reset password