شرایط استرداد کالا در سایت فیروزه وی آی پی منطبق بر قوانین تجارت الکترونیک میباشد. در صورتی که کالای خریداری شده از لحاظ کیفیت و یا اصل بودن ( فیروزه اصل نیشابوری بودن )، مغایر با مشخصات فنی ارائه شده در سایت و کارت ضمانت اصالت کالا بوده باشد و یا عکس ارائه شده جهت محصول بصورت اساسی با کالا مغایرت داشته باشد و یا عیب احتمالی در محصول موجود باشد که در عکس قابل رویت نباشد بدون قید و شرط کالا استرداد میشود و در صورت درست بودن ادعای خریدار پس از رسیدن کالا به مجموعه فیروزه وی آی پی و کارشناسی کالا و تایید ادعای مشتری ، وجه کالا حداکثر پس از دو روز کاری با هماهنگی مشتری به حساب وی واریز خواهد شد. در این صورت هزینه حمل کالا نیز به علاوه قیمت کالا به حساب مشتری واریز خواهد شد.

تبصره: در صورتی که مشتری درخواست نماید که کالا با یک محصول دیگر در سایت تعویض گردد، در این صورت پس از ارسال کالا توسط مشتری و رسیدن به مجموعه فیروزه وی آی پی و کارشناسی ادعای مشتری و تایید آن ، کالا با کالایی دیگر تعویض خواهد شد.

بدیهی است در صورت تعویض محصول و  قبل از ارسال محصول معوض، قسمت مالی سایت فیروزه وی آی پی ، موارد بدهکار و یا طلبکار شدن خریدار نسبت به محصول جدید را بررسی و به اطلاع خریدار خواهد رساند و با هماهنگی این مورد مرتفع خواهد شد. در این صورت نیز کلیه هزینه های رفت و برگشت کالا به عهده سایت فیروزه وی آی پی خواهد بود.

تسجيل حساب جديد