کلیه محصولات خریداری شده از سایت فیروزه وی آی پی در زمان بسته بندی دقیقا از لحاظ کیفی و کمی و سلامت فیزیکی و نداشتن مغایرت با مشخصات فنی اعلام شده در سایت چک میشود و سپس بسته بندی خواهد شد. این مجموعه کلیه کالاها را در هنگام تحویل به اداره پست  بیمه نموده و بدین صورت ضمانت سلامت فیزیکی کالا را تامین مینماید تا صحیح و سالم بدست خریدار برسد.لازم به ذکر است با توجه به بیمه بودن کالای ارسالی ، طبق قوانین پست جمهوری اسلامی ، مامور پست موظف است بسته ارسالی را پس از احراز هویت شخص یا اشخاص مجاز به تحویل (طبق قانون داخلی پست) باز نموده و تحویل مشتری نماید.در صورتی که در هنگام حمل کالا توسط اداره پست ( تا رسیدن به دست مشتری) ، به هر دلیلی کالا دچار عیب و نقص در بسته بندی کالا اعم از ضربه و یا شکستگی و یا پارگی گردد ، خریدار موظف است کالا را از مامور اداره پست تحویل نگیرد و در همان لحظه صورت جلسه جهت اخذ غرامت از بیمه توسط مامور پست تنظیم گردد. 

تبصره : چون کالای ارسالی در زمان ارسال پس از رویت مسئول پست پیشتاز و توسط وی بسته بندی میگردد ، لذا در زمان تحویل ابتدا از وجود داشتن کالا در بسته مطمئن شوید و در صورت نبودن کالا در بسته بندی نیز در همان لحظه صورت جلسه عدم وجود کالا را از مامور پست درخواست کنید.بدیهی است در صورتی که بسته پستی بدون رویت و به صورت در بسته توسط خریدار یا افراد مجاز از مامور اداره پست تحویل گردد ، به منزله سلامت فیزیکی بسته رسیده به خریدار و موجود بودن کالا در بسته پستی بصورت سالم دارد و در این صورت کلیه مسوولیت موارد فوق و عدم تنظیم صورت جلسه ( در صورد عدم وجود و یا معیوب بودن کالا ) به عهده خریدار خواهد بود و در صورت عدم تنظیم صورت جلسه توسط مامور پست ، هیچ بیمه ای به کالا تعلق نخواهد گرفت و در این صورت مسئولیتی متوجه سایت فیروزه وی آی پی نخواهد بود.

تاکید میگردد هرگز بدون باز کردن بسته پستی توسط مامور اداره پست و در حضور خریدار و یا افراد مجاز و قانونی ( طبق قانون اداره پست و پس از احراز هویت ) از تحویل بسته پستی در بسته و بدون چک کردن خودداری نمایید و قبل از تحویل از لحاظ کیفی و کمی و سلامت فیزیکی بسته پستی مطمئن شوید.

ثبت نام جدید

در حال حاضر یک حساب کاربری دارید؟
وارد شوید یا کلمه عبور را بازنشانی کنید